Полезная информация

  1. https://biznestur.bashkortostan.ru/activity/233-43/
  2. https://bizrb.ru/ru/stream/.
  3. http://upprb.bashkortostan.ru/
  4. https://centerrb.ru/
  5. https://corpmsp.ru/malomu_i_srednemu_biznesu/pravovaya-podderzhka/cases/
  6. https://corpmsp.ru/bankam/programma_srimulir/
  7. https://smbn.ru/
  8. https://investrb.ru/ru/
  9. http://fondmb.ru/